Equipo directivo

Director: D. Juan Pou Saracho

Secretario: D. Rafael Comesaña Piñeiro eei.nax.cidade@uvigo.es eei.nax.campus@uvigo.es

Subdirectores:

Organización docente (sede cidade): Dª. María Fernández Silva eei.orgdocente.cidade@uvigo.es

Organización docente (sede campus): Dª. Ana Mª Mejías Sacaluga eei.orgdocente.campus@uvigo.es

Infraestruturas (sede cidade): D. Francisco Rodríguez Castro eei.infraestruturas.cidade@uvigo.es

Infraestruturas (sede campus): D. Juan E. Pardo Froján eei.infraestruturas.campus@uvigo.es

Alumnado: D. Fernando Cerdeira Pérez eei.alumnado@uvigo.es

Planificación: D. Celso Fernández Silva eei.planificacion@uvigo.es

Calidade: D. Rafael Verdugo Matés eei.calidade@uvigo.es

Relacións exteriores: Dª. Cristina Trillo Yáñez eei.exteriores@uvigo.es

Posgrao e doutoramento: Dª. Gloria Fiestras Janeiro eei.posgrado@uvigo.es

Relación coas empresas: Dª. Begoña Urgal González eei.empresas@uvigo.es