Mobility Students in Spain

Os alumnos de Grao da EEI poden realizar unha estadía noutras universidades españolas ao abeiro do programa SICUE.

Tras o proceso de selección, a cada alumno que lle sexa asignada unha praza habilitaráselle un cordo académico na súa Secretaría Virtual. O alumno deberá cubrir este documento, que deberá ser aprobado pola Subdirección de Exteriores da Escola. Unha vez aceptado, este documento deberá imprimirse por triplicado e ser asinado polo alumno, a Subdirectora de Exteriores e o Director da Escola.

 

Dibujito naranjaListado de Centros SICUE