Calendario Defensa TFG 2014/2015

Calendario Académico

Segundo o Regulamento do Traballo Fin de Grao (TFG) da EEI, a Comisión Permanente estableceu o seguinte calendario académico para a solicitude de defensa do TFG, o seu depósito e a defensa pública do traballo.

 

Calendario Académico Curso 2014/2015
Convocatoria de Setembro
 Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 3 de setembro de 2014 17 de setembro de 2014 24 e 25 de setembro de 2014
Convocaoria de Fin de Carreira
 Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 14 de novembro de 2014 27 de novembro de 2014 5 de decembro de 2014
Convocatoria 1º Cuadrimestre
 Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 6 de febreiro de 2015 27 de febreiro de 2015 6 de marzo de 2015
Convocatoria Adicional
 Solicitude de Defensa Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 17 de abril de 2015 8 de maio de 2015 15 de maio de 2015
Convocatoria 2º Cuadrimestre
 Solicitude de Tema e Título Solicitude de Defensa* Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 29 de maio de 2015

ata o 10 de xuño de 2015 (en papel)

do 3 ao 10 de xuño (electrónica)

24 de xuño de 2015 1 a 3 de xullo de 2015
Convocatoria de Xullo
 Solicitude de Tema e Título Solicitude de Defensa* Depósito do TFG Defensa Pública do TFG
 9 de xuño de 2015

ata o 22 de xuño de 2015 (en papel)

do 15 ao 22 de xuño (electrónica)

13 de xullo de 2015 22 a 24 de xullo de 2015

 

* A solicitude de Defensa de TFG das convocatorias de Xuño e Xullo, deberase presentar tanto en formato papel como en formato electrónico.