Diary

Monday

28

January

Santo Tomás de Aquino

Patrón da Comunidade Universitaria

O vindeiro luns, 28 de xaneiro o Centro permanecerá cerrado pola celebración do patrón da Comunidade Universitaria