Erasmus Prácticas 18/19

Erasmus Prácticas

Como novidades desta convocatoria cabe destacar que o alumnado debe presentar as solicitudes na Secretaría Virtual en Formularios e enquisas.
Unha vez cuberto o formulario deberán imprimilo, asignarlo e entregalo en calquera dos rexistros da Universidade.
Para o alumnado interesado en facer prácticas durante o ano 2019 abrirase un novo período de prácticas para que as soliciten durante ese ano.
É importante que se teña en conta que o período mínimo de prácticas é 2 meses e que non se poden solapar, que o alumnado ha de ter conta se quere solicitar práctica no ano 2019.