Intercambio para estudantes de Enxeñarías no cadro do GE4

Convocatoria

 

Intercambio para estudantes de Enxeñarías no cadro do GE4

Resolución Reitoral de 27 de decembro de 2018 pola que se abre a convocatoria de 3 prazas de intercambio para estudantes de enxeñarías no cadro do GE4 para o primeiro cuadrimestre do curso académico 2019-20 dentro do convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o grupo GE4 (Global Education: Exchange for Engineers and Entrepreneurs)

 

Texto convocatoria

 

Vicerreitoría de Internacionalización