Certificación do SGC

acreditacion_mestrado_enxexeria_industrial.jpg

A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, da súa consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais nos que se integran.

O próximo día 4 de xuño a EEI levará a cabo o proceso para a certificación do sistema de Garantía de Calidade. 

Documentos e enlaces