Distinción de TFM por parte do ICOIIG

ICOIIG

 
Está en marcha a convocatoria 2020 ás Distincións dos Proxectos realizados nos Traballos Fin de Mestrado para o alumnado do Mestrado en Enxeñería Industrial.

As bases de participación e formulario figuran na seguinte ligazón: Distincións Proxectos Fin Mestrado - Convocatoria 2020

O Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia (ICOIIG) desexa desta forma estimular o traballo dos futuros Mestrados en Enxeñería Industrial, a través dos proxectos levados a cabo nos seus Traballos Fin de Mestrado.