Documentación Elección á Xunta de Escola 2013

Sorteo da Xunta Electoral

O mércores 16 de outubro ás 14:00 horas na Sala de Xuntas da Sede Campus procederase ó sorteo público da Xunta Electoral para as eleccións de membros da Xunta de Escola da EEI.

Segundo o artigo 4 da "Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro" aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, na súa sesión de 11 de decembro de 2013 a Xunta Electoral está composta por:

a) O Director do centro, que a preside

b) O Secretario do centro, que actúa como secretario da mesma

c) Unha persoa pertencente ao persoal docente e investigador, outra ao persoal de administración e servizos e outra ao sector de estudantes, designadas por sorteo público, así como as súas suplentes

Xunta Electoral

 1. O director: Juan Mª Pou Saracho
 2. O secretario: Óscar López Sánchez
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Soto Campos, Enrique
  • Suplente 1: Iglesias Rodríguez, Fernando
  • Suplente 2: Pérez García, Ernestina
 4. Estudantes:
  • Titular: Uzal Portela, Ana
  • Suplente 1: Rodríguez Pérez, Alfonso Manuel
  • Suplente 2: Dopazo González, Carla
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Méndez López, Mónica
  • Suplente 1: Patiño Gómez, Rosa María
  • Suplente 2: Conde Casas, María Pilar

Calendario Electoral 

 • 22 de outubro:
  • Publicación do Calendario Electoral
  • Publicación dos Censos Provisionais
 • 23-28 de outubro:
  • Prazo de Reclamacións aos Censos Provisionais
 • 29 de outubro:
  • Publicación dos Censos Definitivos
 • 30 de outubro - 6 de novembro:
  • Presentación de Candidaturas
 • 7 de novembro:
  • Proclamación Provisional de Candidatos
 • 8-13 de novembro:
  • Plazo de Reclamación de Candidatos
 • 14 de novembro:
  • Proclamación Definitiva de Candidatos
  • Sorteo de Mesas Electorales
 • 15-20 de novembro:
  • Campaña Electoral
 • 25 de novembro:
  • Votacións (De 11.00 a 19.00 h)
   • Sede Cidade: Paraninfo
   • Sede Campus: Sala de Xuntas
 • 26 de novembro:
  • Proclamación Provisional de Candidatos Electos
 • 27-29 de novembro:
  • Prazo de Reclamacións
 • 2 de decembro:
  • Proclamación definitiva de Representantes Electos

 As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas, realizaranse nos Negociados de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas.

 

Candidaturas

Número de representantes por sector:

Sector Membros
A 163 163  
B 29 23 Tempo completo
6 Tempo parcial
C 96 16 3º ciclo
80 1º e 2º ciclo
D 32 32  
Total
320 320  

 

Formularios:

Candidatura sector B PDI non funcionario

Candidatura sector C estudantes

Candidatura sector D PAS

 

Proclamación provisional de candidatos/as:

 

Proclamación definitiva de candidatos/as:

 

Resultado definitivo das eleccións a Xunta de Escola

A Xunta Electoral, reunida en sesión ordinaria o 20 de novembro de 2013, acordou por asentimento concluír o proceso electoral nos sectores B, C e D e proclamar tódalas condidaturas definitivas como representantes electos, e polo tanto que os representantes dos sectores B, C e D da Xunta de Escola da EEI sexan os que aparecen reflectidos na Acta desta sesión.