Documentación das Eleccións á Xunta de Escola 2017

 

Sorteo da Xunta Electoral

O luns 11 de decembro ás 11:00 horas na Sala de Xuntas da Sede Campus procedeuse ao sorteo público da Xunta Electoral para as eleccións de membros da Xunta de Escola da EEI.

Segundo o artigo 4 da "Normativa para a elección de membros das Xuntas de Centro" aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo, na súa sesión de 11 de decembro de 2003 a Xunta Electoral está composta por:

a) O Director do centro, que a preside

b) O Secretario do centro, que actúa como secretario da mesma

c) Un membro do persoal docente e investigador, un membro do persoal de administración e servizos e un estudante, designados por sorteo público, así como os seus suplentes

Xunta Electoral

 1. O director: Juan E. Pardo Froján
 2. O secretario: Rafael Comesaña Piñeiro
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Cameselle Fernández, Claudio
  • Suplente 1: Dopazo Sánchez, José Alberto
  • Suplente 2: López Veloso, Marcos
 4. Estudantes:
  • Titular: Pereira Castro, Andrea
  • Suplente 1: Sánchez Barreiro, Alexandre
  • Suplente 2: Iglesias Valcárcel, Kevin
 5. Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Otero Camiña, José Luciano
  • Suplente 1: Seoane Vieitez, Marta
  • Suplente 2: Palanca González, Mercedes

Calendario Electoral 

 • 20 de decembro de 2017:
  • Publicación do Calendario Electoral
  • Publicación dos Censos Provisionais
 • 21 de decembro de 2017 - 17 de xaneiro de 2018:
  • Prazo de Reclamacións aos Censos Provisionais
 • 18 de xaneiro de 2018:
  • Publicación dos Censos Definitivos
 • 19 - 25 de xaneiro de 2018:
  • Presentación de Candidaturas
 • 29 de xaneiro de 2018:
  • Proclamación Provisional de Candidatos
 • 30 de xaneiro -1 de febreiro de 2018:
  • Plazo de Reclamación de Candidatos
 • 2 de febreiro de 2018:
  • Proclamación Definitiva de Candidatos
  • Sorteo de Mesas Electorais
 • 5 - 7 de febreiro de 2018:
  • Campaña Electoral
 • 8 de febreiro de 2018:
  • Votacións (De 11.00 a 19.00 h)
   • Sede Cidade: Paraninfo
   • Sede Campus: Sala de Xuntas
 • 9 de febreiro de 2018:
  • Proclamación Provisional de Candidatos Electos
 • 14 - 16 de febreiro de 2018:
  • Prazo de Reclamacións
 • 20 de febreiro de 2018:
  • Proclamación definitiva de Representantes Electos

 As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas, realizaranse nos Negociados de Asuntos Xerais de calquera das dúas sedes, de 9:00 a 14:00 horas.

Censos provisionais

Aquelas persoas que se encontren nos censos provisionais en dous sectores (PDI B ou alumnos de doutoramento) teñen que optar por un deles, no caso de non facelo prevalecerá o censo do sector "alumnos". O prazo de reclamación aos censos provisionais remata o día 17 de xaneiro de 2018.

Censos definitivos

Candidaturas

 • Sector A
  • 163 (Todo o profesorado con vinculación permanente e docencia maioritaria na Escola)
 • Sector B
  • 29 (Representación do persoal docente e investigador non funcionario)
   • 23 (Dedicación a tempo completo)
   •   6 (Dedicación a tempo parcial)
 • Sector C
  • 96 (Representación dos estudantes)
   • 80 (1º e 2º ciclo)
   • 16 (3º ciclo)
 • Sector D
  • 32 (Representación do persoal de administración e servizos)
 • Total 320 membros da Xunta de Escola

O prazo de presentación de candidaturas é do 19 ao 25 de xaneiro.

Formularios candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas

O prazo de reclamación de candidatos remata o día 1 de febreiro de 2018.

 Proclamación definitiva de candidaturas

 Resultado definitivo das eleccións a Xunta de Escola

A Xunta Electoral, reunida en sesión ordinaria o día 2 de febreiro de 2018, acordou por asentimento concluír o proceso electoral nos sectores B, C e D e proclamar todas as candidaturas definitivas como representantes electos, e polo tanto que os representantes dos sectores B, C e D da Xunta de Escola da EEI sexan os que aparecen reflectidos na Acta desta sesión.

EEI XElec Eleccions XE 18-02-02 Acta