Documentación Eleccións á Dirección da EEI

Xunta Electoral

 1. O director: Juan Mª Pou Saracho
 2. O secretario: Rafael Comesaña Piñeiro
 3. Persoal docente e investigador:
  • Titular: Manzanedo García, Antonio
  • Suplente 1: López Sánchez, Óscar
  • Suplente 2: Pose Blanco, José
 4. Estudantes:
  • Titular: Vázquez Castro, Javier
  • Suplente 1: Campos Rodríguez, Alba
  • Suplente 2: Doforno García, Roberto
 5.  Persoal de administración e servizos:
  • Titular: Prieto Tobío, María Carmen
  • Suplente 1: González Pérez, José Manuel
  • Suplente 2: Conde Casas, María Pilar

 Calendario electoral

 • 23-05-2017:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 24-05-2017 ao 30-05-2017:
  • Prazo de reclamacións aos censos provisionais
 • 02-06-2017:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 05-06-2017 ao 9-06-2017:
  • Prazo de presentación de candidaturas
 • 12-06-2017:
  • Proclamación provisional de candidatos
 • 13-06-2017 ao 15-06-2017:
  • Prazo de presentación de reclamacións
 • 16-06-2017:
  • Proclamación definitiva de candidatos
 • 23-06-2017:
  • Data de votación en Xunta de Escola

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas realizaranse en calquera dos Negociados de Asuntos Xerais das dúas sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas.

 

Censos provisionais

SECTOR A Profesores

SECTOR B Profesores

SECTOR C Alumnos

SECTOR D P.A.S.

Censos definitivos

 SECTOR A Profesores

SECTOR B Profesores

SECTOR B - correccion

SECTOR C Alumnos

SECTOR D P.A.S.

Proclamación provisional de candidatos

 Candidaturas provisionais

Proclamación definitiva de candidatos

 Non recibíndose ninguha reclamación, a relación provisional convértese en relación definitiva de candidatos.

 A Xunta de Escola na que se realizará a votación terá lugar no Salón de Actos da sede Campus da Escola de Enxeñería Industrial ás 12:00 horas.

Resultados da votación

 Votos emitidos: 185

Votos a favor do candidato Juan Enrique Pardo Froján: 99

Votos a favor do candidato José Carlos Prado Prado: 74

Votos en blanco: 11

Votos nulos: 1

Resulta elixido director da Escola de Enxeñería Industrial: Juan Enrique Pardo Froján.