Eleccións dos membros da Comisión Permanente da EEI

Xunta electoral

 1. O director: Pou Saracho, Juan Mª
 2. O secretario: Comesaña Piñeiro, Rafael
 3. Persoal docente e investigador
  • Titular: Manzanedo García, Antonio
  • Suplente 1: López Sánchez, Óscar
  • Suplente 2: Pose Blanco, José
 4. Estudantes
  • Titular: Vazquez Castro, Javier
  • Suplente 1: Vizcaya Caballero, Nerea
  • Suplente 2: Campos Rodríguez, Alba
 5. Persoal de administración e servizos
  • Titular: Prieto Tobío, María Carmen
  • Suplente 1: González Pérez, José Manuel
  • Suplente 2: Conde Casas, María Pilar

 Calendario electoral

 • 25 de xaneiro:
  • Publicación dos censos provisionais
 • 26 de xaneiro ao 6 de febreiro:
  • Reclamacións aos censos provisionais (ata as 14.00 horas)
 • 7 de febreiro:
  • Publicación dos censos definitivos
 • 8 de febreiro ao 17 de febreiro:
  • Presentación de candidaturas
 • 22 de febreiro:
  • Proclamación provisional de candidaturas
 • 23 ao 28 de febreiro:
  • Reclamacións ás candidaturas provisionais (ata as 14.00 horas)
 • 3 de marzo:
  • Proclamación definitiva de candidaturas
 • 6 ao 10 de marzo:
  • Campaña electoral
 • 16 de marzo:
  • Xunta de Escola na que se elixirán aos membros da Comisión Permanente.

As reclamacións debidamente argumentadas, e a presentación de candidaturas realizaranse en calquera dos Negociados de Asuntos Xerais das dúas sedes da EEI de 9.00 a 14.00 horas.

 Censos provisionais

Censos definitivos

 Non habendo recibido ningunha reclamación os censos provisionais convértense en definitivos.

Formularios

Impreso_candidatura

Proclamación provisional de candidaturas

Candidaturas provisionais

Proclamación definitiva de candidaturas

Candidaturas definitivas

Resultado definitivo das Eleccións a membros da Comisión Permanente da Escola de Enxeñería Industrial

 A Xunta Electoral acordou concluir o proceso electoral en todos os sectores e proclamar as candidaturas definitivas como representantes electos, sendo recollidos os representantes electos na Acta da Xunta de Escola do 16 de marzo de 2017.

Membros electos da Comisión Permanente


 

Documentos e enlaces