Cursos de adaptación aos graos

Se xa tes o título de Enxeñeiro Técnico Industrial, podes realizar o curso ponte para obter o título de Graduado.

Para o curso 2018/2019 impartirase na modalidade semipresencial. Soamente haberá clases de prácticas con horarios compatibles coa actividade profesional.

Admisión e Matrícula para o curso 2018/2019

Primeiro prazo:

Prazo de presentación de solicitudes: do 11 ao 22 de xuño de 2018 (na secretaría da sede cidade)
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 27 de xuño de 2018
Prazo de presentación de reclamacións: o 28 e 29 de xuño de 2018
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite: 5 de xullo de 2018
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 6 de xullo de 2018
Prazo de presentación de reclamacións: o 9 e 10 de xullo de 2017
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 13 de xullo de 2018

 

Segundo prazo (no caso de haber menos persoas admitidas que prazas ofertadas):

Prazo de presentación de solicitudes: do 16 ao 20 de xullo de 2018
Publicación de listaxes provisionais de solicitudes admitidas a trámite: 24 de xullo de 2018
Prazo de presentación de reclamacións: o 26 e 27 de xullo de 2018
Publicación de listaxes definitivas de solicitudes admitidas a trámite:31 de xullo de 2018
Publicación de listaxes provisionais de persoas admitidas: 1 de agosto de 2018
Prazo de presentación de reclamacións: o 2 e 3 de agosto de 2018
Publicación de listaxes definitivas de persoas admitidas: 6 de agosto de 2018

Matrícula: do 7 ao 27 de agosto de 2018