Preinscrición e Matrícula

Calendario de intención de matrícula, preinscrición e matrícula para o Mestrado en Enxeñería Industrial:

 Intención de Matrícula
 22 de xuño de 2018  Data límite para entregar a Declaración de Interese
 26 de xuño de 2018  Publicación do listado informativo
 1º prazo de Matrícula
 24 - 29 de xullo de 2018  Primeiro período de preinscrición
 1 de agosto de 2018  Publicación da lista provisional de admitidos
 8 - 11 de setembro de 2018  Período de reclamacións á lista provisional
 13 de setembro de 2018  Publicación da lista definitiva de admitidos
 14-17 de setembro de 2018  Primeiro período de matrícula
 2º prazo de Matrícula
 24-26 de setembro de 2018  Segundo período de preinscrición
 2 de outubro de 2018  Publicación da lista provisional de admitidos
 3-5 de outubro de 2018  Período de reclamacións á lista provisional
 10 de outubro de 2018  Publicación da lista definitiva de admitidos
 11-12 de outubro de 2018  Segundo período de matrícula