Grao en Enxeñería da Enerxía da Universidade de Vigo

Os alumnos procedentes do Grao en Enxeñería da Enerxía da Universidade de Vigo deberán cursar con anterioridade, e para a súa admisión no Mestrado de Enxeñería Industrial, os seguintes complementos de formación:

  • Expresión Gráfica: expresión gráfica (9 ECTS)
  • Informática para a enxeñería (6 ECTS)
  • Fundamentos de automática (6 ECTS)
  • Tecnoloxía electrónica (6 ECTS)
  • Fundamentos de organización de empresas (6 ECTS)
  • Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación (6 ECTS)

Estes complementos deberán ser cursados nos grupos correspondentes ao Grao en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais.

Os alumnos do Mestrado en Enxeñería Industrial procedentes do Grao en Enxeñería da Enerxía da Universidade de Vigo deberán cursar o mesmo bloque de adaptación que o destinado aos alumnos procedentes do Grao en Enxeñería Mecánica da EEI.