Alumnos procedentes do Grao en Organización Industrial da EEI

Os alumnos procedentes do Grao en Enxeñería en Organización Industrial da Escola de Enxeñería Industrial de Vigo realizarán o seguinte itinerario: 


Denominación Código  Nº Créditos
 Módulo de Tecnoloxías TEC 30 ECTS
 Módulo de Xestión XES 48 ECTS
 Traballo Fin de Mestrado TFM 12 ECTS

 

A programación detalladas das materias do mestrado, para os alumnos procedentes do Grao en Organización Industrial da Escola de Enxeñería Industrial repártense da seguinte maneira: 

Curso Cuad. Materia ECTS
 
 
 
 
 1º
 
 
 
 
 
 
 1º
 
 Direción dos Recursos Humanos 9
 Deseño de Sistemas de Información na Enxeñería de Organización 9
 Sistemas de Enxeñería Eléctrica 6
 Sistemas Integrados de Fabricación 6
 
 
 2º
 
 
 Creación de Empresas e Innovación Tecnolóxica 6
 Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial 6
 Estatística Industrial na Enxeñería de Organización 6
 Automatización e Control Industrial 6
 Tecnoloxía Térmica e das Enerxías Renovables 6
 
 2º
 
 
 1º
 
 Deseño e Direción de Sistemas Productivos e Loxísticos 9
 Direción Estratéxica 9
 Traballo Fin de Mestrado  12