Profesorado

Táboa de profesores que imparten docencia no Mestrado de Enxeñería en Organización Industrial:

 

Materia
Curso
Profesor
Departamento
Automatización e Control Industrial
Juan Sáez López
Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial
Francisco Javier de la Puente Crespo
Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial
Aida Badaoui Fernández
Creación de Empresas e Innovación Tecnolóxica
Francisco Javier Fernández González
Deseño de Sistemas de Información na Enxeñería de Organización
José Antonio Comesaña Benavides
Direción de Recursos Humanos
José Carlos Prado Prado
Direción de Recursos Humanos
Jesús García Arca
Direción de Recursos Humanos
José A. Comesaña Benavides
Estatística Industrial na Enxeñería de Organización
José A. Comesaña Benavides
Estatística Industrial na Enxeñería de Organización
Arturo José Fernández González
Estatística Industrial na Enxeñería de Organización
Antonio H. Campillo Novo
Métodos Cuantitativos de Enxeñería de Organización
Antonio H. Campillo Novo
Organización da Produción
Arturo José Fernández González
Sistemas de Enerxía Eléctrica
José Cidrás Pidre
Sistemas Integrados de Fabricación
Alejandro Pereira Domínguez
Tecnoloxía Térmica e das Enerxías Renovables
Fernando Cerdeira Pérez
Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente
José Carlos Prado Prado