Escola de Verán "Sustainable energy & intelligent environments. Enabling technologies"

summerschool

 

¿Quen?

A Escola de Verán está organizada conxuntamente polo Department of Electrical and Computer Engineering de North Carolina State University (ECE, NCSU, EEUU) e a Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo (EEI, Uvigo, España).

Cada día haberá unha contribución de ECE e outra da EEI que terán lugar en Raleigh e Vigo, respectivamente. os participantes en Vigo (Raleigh) poden asistir ás presentacións realizadas en Raleigh (Vigo) a través do enlace por videoconferencia establecido entre ambos centros (coordinado por Engineering Online en NCSTate e por Uvigo-TV na Uvigo).

¿Cando?

Do 31 de maio ao 3 de xuño de 2016

¿Onde?

En Vigo: na Escola de Enxeñería Industrial (Sede Campus), aula de videoconferencia 12.

En Raleigh: Department of Electrical and Computer Engineering, room 1230 EB2

¿Cantos?

15 prazas en Vigo

Podes reservar a túa praza no seguinte formulario

¿Para quen?

Estudantes do Mestrado en Enxeñería Industrial, preferentemente alumnos procedentes dos Graos en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais, Enxeñería Electrónica Industrial e Automática e Enxeñería Eléctrica.

De non cubirse as prazas, poderán inscribirse outros participantes, preferentemente estudantes de Grao de último curso, procedentes dos Graos en Enxeñería en Tecnoloxías Industriais, Enxeñería en Electrónica Industrial e Automática e Enxeñería Eléctrica.

¿Por qué?

Porque che interesa a enxeñería, a electrónica e as tecnoloxías que farán posible o desenvolvemento dos sistemas intelixentes do futuro.

Aparte de aprender, ¿consigo algo máis?

Todos os inscritos no curso recibirán un diploma conxunto, emitido polos centros organizadores de ambas Universidades, acreditando a participación na Summer School.

Os inscritos recibirán a alta gratuíta como membros de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e IES (Industrial Electronics Society) durante o ano 2016.

Para recibir o diploma e a alta gratuíta será necesario asistir como mínimo a un 75% das actividades da escola de verán.

¿Cómo e canto?

 

Inscrición Reducida

(Ata o 20 de maio de 2016)

Inscrición Normal

(Do 20 ao 27 de maio)

 Participantes da EEI 50 Euros 80 Euros
 Participantes da EEI (membros do IEEE) 35 Euros 65 Euros
 Participantes da EEI (membros do IES) 30 Euros 50 Euros
 Outros participantes 80 Euros  100 Euros

 

Coordinador na EEI:

Juan J. Rodríguez Andina (jjrdguez@uvigo.es)

Cristina Trillo Yáñez, Subdirectora de Relaciones Exteriores da EEI (eei.exteriores@uvigo.es)