Indicadores

 

 Curso 2015/2016
 
Oferta de prazas
20
Demanda
18
Nº de estudantes matriculados de novo ingreso
17
Nº total de estudantes matriculados
38
% de estudantes extranxeiros matriculados
10,53
% de estudantes procedentes de outras universidades
5,88
% de estudantes matriculados a tempo parcial
42,1
% de estudantes con bolsa ou contrato predoutoral
15,79
% de estudantes do programa que realizaron estadías de investigación
5,26
Nº de directores de tese con sexenios vivos
85,11
Satisfación dos doutorandos cos estudos no primeiro ano
3,3
Satisfación dos doutorandos cos estudos no terceiro ano
4,12