Competencias Específicas

  1. Adquisición de habilidades na análise e resolución de problemas
  2. Complexos no ámbito das tecnoloxías e os procesos industriais.
  3. Adquirir e desenvolver a capacidade para analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar información sobre tecnoloxías e procesos industriais.
  4. Coñecer o sistema de investigación, desenvolvemento e innovación galego, español e europeo.
  5. Coñecer a xestión da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación no ámbito das tecnoloxías e os procesos industriais.