Avaliación

Realizarase un seguemento e avaliación en cada curso de formación transversal ofertado pola Comisión Académica.

En todo caso, os alumnos serán avaliados por medio da realización de exames individuais, realización de traballos e/ou desenvolvemento de prácticas en laboratorios.

O sistema de calificacións destes cursos expresarase mediante calificación final numérica de 0 a 10 segundo a lexilación vixente.

Unha vez rematada a impartición dos cursos de formación transversal, os alumnos deberán realizar a avaliación segundo se amosa na Planificación Académica.

 

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2016/2017

Dibujito azulPanificación Académica curso 2017/2018

Dibujito azulPlanificación Académica curso 2018/2018